Info lidmaatschap

 

Contributie 2023

De contributie 2023`bedraagt voor voor volwassenen € 50 per jaar. 

De contributie loopt van 1 januari t/m 31 december en kan in twee gelijke termijnen worden betaald, en wel 1e helft voor 1 januari, en het 2e gedeelte voor 1 juli.

Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan c.q. verlengd voor één kalenderjaar. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd naar rato van het deel van het kalenderjaar dat ze lid zijn van de vereniging. Opzeggen van het lidmaatschap is in principe alleen mogelijk met ingang van het eerstvolgend kalenderjaar.

 

 

Doe mee!

U kunt als kennismaking maar liefst 4 weken zonder kosten meespelen met onze vereniging. Pas daarna beslist u of u lid wilt worden. Omdat u tijdens de kennismakingsperiode nog geen lid bent, is het echter nog niet mogelijk om deel te nemen aan officiële wedstrijden. Uiteraard kunt u wel aan alle andere verenigingsactiviteiten deelnemen.

 Gedurende de kennismakingsperiode kunt u gebruik maken van ballen van onze vereniging. Als lid bent u elke dinsdag en donderdag van 19.00 tot 21.30 uur welkom op de speelavonden. U beslist uiteraard zelf wanneer u komt. Op de speelavonden wordt telkens via loting bepaalt wie tegen wie speelt, zodat u steeds met en tegen andere leden speelt.

Verder kunt u desgewenst deelnemen aan de winteravondcompetitie tegen teams van andere clubs uit de regio Limburg.
Het deelnemen aan competitiewedstrijden is uiteraard niet verplicht. U kunt ook alleen recreatief spelen tijdens de trainingsavonden. 

     JBC de But Sportcentrumlaan 32 6136 KX Sittard tel. 046 4580377
Voor informatie over privacy klik hier.